Kancelaria Notarialna Turek

Notariusz Violetta Sawicka

Notariusz Violetta Sawicka po ukończeniu aplikacji notarialnej wykonuje zawód notariusza od 1995r. Kancelarię notarialną z siedzibą w Turku prowadzi od 2001r.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, która w zakresie swojego zawodu korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Zadaniem notariusza jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego poprzez dokonywanie z należytą starannością czynności notarialnych, przy poszanowaniu i uwzględnieniu praw oraz słusznych interesów stron, jak i innych podmiotów, których mogą dotyczyć skutki prawne tych czynności. 

 

Czynności notarialne

Zgodnie z art 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności;

  • sporządza akty notarialne,
  • sporządza poświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Kontakt

Kancelaria Notarialna Violetta Sawicka 

ul. Legionów Polskich 1/48
62-700 Turek

tel. 063 2785770
lub 572 641 417
fax. 063 2784809
tel. kom. 501 523 993
sawicka@rejent.poznan.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-17.00
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek : 7.30-15.30
Sobota- Niedziela- przy czym praktykowane jest wcześniejsze telefoniczne lub bezpośrednie ustalanie terminu i godziny spotkania z Notariuszem.